เลือกสวมใส่ให้เข้ากับความเป็นคุณ

 

      สาวมืออวบ – นิ้วอวบงาม : แหวนที่เหมาะกับมือนิ้วแบบนี้ ควรมีก้านแหวน (บ่าแหวน) ที่เรียวงาม ส่วนอัญมณีที่ตกแต่งอยู่ที่หัวแหวนนั้น ควรมีขนาดใหญ่
สักหน่อย และมีรูปทรงในทางยาว เช่น รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมยาว รูปหยดน้ำ ถ้าหากเลือกแหวนตามข้อแนะนำก็จะทำให้นิ้วและมือดูไม่ทึบไม่สั้น ทำให้นิ้วดูเรียวงามมากขึ้น
  

  
         สาวมือเรียว – นิ้วเรียวงาม : ถือว่าได้เปรียบกว่า นิ้ว
และมือแบบอื่น ๆ เพราะสามารถสวมแหวนได้หลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าแหวนรูปทรงยาวตามนิ้ว รูปทรงขวางนิ้ว แหวนเพชรแถว
หรือแหวนเพชรเดี่ยว แต่ !... วรหลีกเลี่ยงแหวนที่มีลักษณะใหญ่
แบบดูแข็งมากคล้ายแหวน ผู้ชาย

                                   
              สาวมือสั้น – นิ้วสั้น : ต้องเลือกแหวนให้ดีเพราะแบบแหวนบางแบบก็ยิ่งเน้นให้มือและ
นิ้วดูสั้นไม่สวยมากขึ้น อีกโดยมือและนิ้วที่มีรูปทรงแบบนี้ ควรหลีกเลี่ยงแหวนที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม
ส่วน อัญ มณีที่นำมาทำเป็นหัวแหวนควรเป็นรูปไม่ยาวรูปหัวใจ และมีขนาดใหญ่พอควร บ่าแหวน
ไม่ควรทำเป็นก้านเล็ก ๆ หรือหนาใหญ่ เด็ดขาด เพราะมือท่านจะดูสั้นหนักขึ้นไปอีก

 

 

        สาวมือยาว – นิ้วยาว : ส่วนใหญ่ท่านที่มีมือยาว – นิ้วยาว ก็มักจะมีหุ่นที่ได้สัดส่วน ผอมสูง แต่ไม่เป็นผลดีต่อ การสวมแหวน เพราะจะมีเนื้อบริเวณ
โคนนิ้วน้อย ข้อนิ้วใหญ่ เมื่อสวมแหวน แหวนก็จะติดข้อ แต่เมื่อหลุดเข้านิ้วไปแหวนกลับหลวมหมุนไปมาได้ ซึ่งทำให้ควรเลือกแหวนที่กว้างและยาว จนเต็ม
ไปถึงข้อนิ้วเท่านั้น เพราะจะทำให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้น ช่วยลดความผอมยาวของนิ้วลง  อัญมณีที่ทำหัวแหวนไม่ควรสูงมากนัก ส่วนนิ้วที่เหมาะจะสวมแหวนนี้ควรจะ
เป็นนิ้วกลาง เพราะนิ้วนี้จะผอมยาวดูสูงกว่านิ้วอื่น ๆ ทั้งหมด

        สาวนิ้วคด : สาว ๆ ที่มีนิ้วในลักษณะที่คต โก่ง ไม่ตรงนั้น ส่วนนี้เราก็ยังจะต้องแบ่งย่อยลงไปอีก โดย
จะต้องแบ่งด้วยระหว่างนิ้วใหญ่อ้วน และ นิ้วผอม สำหรับคนนิ้วผอม อาจเลือกแบบแหวนที่หน้ากว้างใหญ่
คล้ายผู้ที่มีนิ้วผอมยาวได้ แต่แบบแหวนไม่ควรดูแข็งมากนัก รวมทั้งแบบที่มีเส้นคดโค้ง ซึ่งจะเน้น
ข้อบกพร่อง ของนิ้วมากขึ้น สำหรับอัญมณีก็ควรมีขนาดเล็กไม่ใหญ่โตอลังการ ควรเป็นแหวนที่สวมแนบ
ติดมือมากกว่าแบบที่ชู อัญมณีสูง

 

           ผู้ที่มีนิ้วอ้วนใหญ่ ควรเลือกแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ขนาดกลาง ๆ อัญมณีที่เป็นหัวแหวนควรมีขนาดกลาง ๆ เช่นกัน และออกแบบตัวเรือนให้เรียบ ๆ เตี้ย ๆ
แต่มีสีสันสวยสดใสหรืออ่อนหวาน จะทำให้นิ้วมือดูอ่อนเรียบสวย และสำหรับรูปทรงของอัญมณีที่เหมาะมากก็ควรเป็นทรง รูปไข่ (ทรงมาตรฐานโลก) นั้นเอง


รู้อย่างนี้แล้ว..... เวลาจะเลือกแหวนมาสวมใสก็คงจะทำให้นิ้วและมือของคุณยิ่งดูสวยงาม ไปพร้อม ๆ กับแหวนวงงามที่ประดับอยู่ด้วย